Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Anonim Şirketler Ne İş Yapar? Anonim şirket nedir? İle ilgili bilmeniz gereken bazı, bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Anonim Şirketler Ne İş Yapar?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur
Sayfa İçeriği: Anonim Şirket Nasıl Kurulur

Çok ortaklı girişimler de, ortak sayısı sınırı olmadığı vede hisse devirlerinin diğer şirketlere göre daha kolay olması nedeni ile tercih edilen şirket türüne anonim şirketler denir. Yazımızın içeriğin de, siz değerli dostlarımız için anonim şirket nedir? vede anonim şirketler ne iş yapar? Soruları ile ilgili cevaplara ulaşabilir vede öğrenebilirsiniz. Peki anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirketler, diğer şirketlerden en fazla 50 ortak olunabilir iken, anonim şirketler de böyle sınır yer almamaktadır. Büyük ölçekli girişimler için uygun olan şirketlerdir. Bir çok girişimci tarafından, sağladığı ticari itibar vede prestij için de kullanılmaktadır. Anonim şirket açmak isteyen girişimcilerin ilk belirlemesi gereken, şirket kuruluşu vede muhasebe süreçleri ile ilgili hizmet alacakları doğru adres olmaktadır. Kuruluş vede muhasebe prosedürleri açısından, en komplike şirket türü olduğu için, doğru adresten, doğru vede kaliteli hizmeti almak oldukça önemlidir. İşinin uzmanı vede dinamik ekip, işlemlerin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Fuzuli zaman vede maliyet kayıplarınızı önleyecek, karşılaşılabilecek risklere karşı işleri de koruyacaktır. Yazımızın devamına giderek anonim şirket kurulum aşamaları ile ilgili daha fazla bilgilere ulaşabilir vede öğrenebilirsiniz.

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anonim Şirket Kurulum Aşaması İçin Yapılması Gerekenler

Şirket ortaklarının;

İkametgah belgesi,
Noter onaylı kimlik sureti,
Üç adet vesikalık resim.

Şirketin;

Ünvanı,
Merkez adresi,
İşyeri kira sözleşmesi,
Sermaye tutarı. En az 50 bin tl,
Şirketin yasal temsilcisi / müdür,
Sermaye payları / oranları.

Anonim Şirketinin Ana Sözleşmesinde Bulunacak Maddeler:

Şirketin faaliyet de bulunacağı sektörler,
Şirketin tam unvanı vede merkez adresi,
Sermaye tutarı, payları vede sermaye ödemesinin şekli ile şartları,
Şirketin kurucu ortakları,
Nakit sermayeden başka var ise, sermaye olarak konulacak aynı varlıklar. İş yeri, taşıt ve depo vs.
Pay senetlerinin nama ya da hamiline yazılı olacakları, belirli paylara tanınan imtiyazlar, devir sınırlamaları,
Şirketin, ilk yönetim kurulu üyeleri atanması,
Ortakların taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri vede miktarları,
Şirket ilanlarının nasıl yapılacağı,
Şirket belirli, bir zaman ile sınırlandırılmış ise, bu süre,
Genel kurulun toplantıya çağırma şartları ve ortakların oy hakları,
Yönetim kurulu üyeleri, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar,
Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine vede diğer kişilere şirket karından sağlanacak menfaatler.

Anonim Şirket Belediye İşlemleri

Ticaret sicil gazetesi,
Şirketin vergi levhası,
Ticaret odası tescil suretini yanınıza alın,
Belediyeden, iş yeri açma vede çalışma ruhsatı çıkarın,
Çevre vede temizlik vergisini yatırın,
Kira sözleşmesini unutmayın. İş yeri sahibi sizseniz, tapu fotokopisi. Büronun veya iş yerinin metre karesini öğrenin.

Anonim Şirket Sanayi Odası ve Meslek Odası İşlemleri

Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri,
Şirket ortaklarının, kimlik suretleri,
Noter onaylı ana sözleşme,
Ticaret sicil gazetesi,
Sanayi odası başvuru formu.

Anonim şirket imza sirkülerinin hazırlanması için; Ticaret odası başvurunuzu onayladıktan sonra şirket tüzel kişilik kazanmış, resmi olarak kurulmuş sayılmaktadır. Ticaret odasından alınan şirket belgeleriyle, şirketi temsile yetkili, şirket unvanı altında imza sirkülerini çıkarabilir. İmza sirküleri alınır iken, vergi dairesi vede siogrta prosedürleri için, işlemleri takip edecek muhasebecinize gerekli vekaletname verilmelidir.

Anonim Şirketinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Anonim Şirketi Vergi Dairesi İşe Başlama Bildirimin Verilmesi ve Kayıt İşlemleri

Anonim şirketinizi ticaret odasına kayıt ettirdikten sonra, maddeler ile sunduğumuz belgeler ilgili vergi dairesine verilmelidir. Vergi dairesine bu belgeler verildikten sonra ise, vergi dairesinden bir memur 3 ila 5 gün içinde, şirketi kontrole gelir vede bir yoklama raporu düzenleyip, şirket yetkilisinin imzasını almaktadır.

Elektronik tebligat formu,
Vergi dairesi şifre talep formu,
İş yeri açılış bildirimi,
Ortakların kimlik asılları ya da onaylı suretleri,
Şirket belgesi vede ticaret sicil tasdiknamesi,
Kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi,
Kurucu ortakların ikametgahları,
Noter onaylı şirket müdürünün, imza sirküleri,
Noter onaylı şirket ana sözleşmesi.

Bağkur işlemleri için, tüm belge işlemleri tamamlandıktan sonra, şirket müdürünün, başka bir yerde sigortası yok ise 4/b sigortalılığı, bağ-kur otomatik olarak başlamaktadır. Her ay 598,5 / 650 TL’de SGK olarak bağ-kur primi ödenmelidir. Yazar kasa işlemleri için ise, eğer işiniz gereği yazar kasa kullanılacak ise, şirket belgeleri ile bir bankaya, yazar kasa pos talebinde bulunmalısınız. Yazar kasa post cihazı ile, fiş kesebilir vede kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz.

Anonim Şirket Ana Sözleşmenin Noterde Onayı İşlemi

Anonim şirket ana sözleşme hazırlandıktan sonra, MERSİS sistemine aktarılmaktadır. Sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra, onay aşamasın da kayıt numarası alınmaktadır. Mersis kayıt numarası ile notere gidilerek, kayıt numarası iletilir vede 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılmaktadır. Şirketi temsile yetkili kişinin, Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepname yani imza beyanı, noter de hazırlatılır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik suretide düzenlenir.

Şirket kurucularının imzalamış olduğu kurucular beyanı,
Şirket temsilcilerinin, müdürlerin, şirketin unvanı altında imza beyannamesi ve 2 kopyası,
Dışarıdan atanan müdür var ise, görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları, noter onaylı belge,
Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası ya da yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ise, ekinde noter onaylı pasaport sureti vede ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

Anonim Şirket Kurarken Hazırlanması Gereken Belgeler

Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması durumun da, tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını barındıran belge. Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından vede o ülkedeki Türk Konsolosluğu ya da Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış vede bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması lazım. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi durumun da, tüzel kişi adına vede tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu vede T.C kimlik numarasını içerecek biçimde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu vede Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi vede Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport suresi.

Anonim Şirket Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci İşlemleri

Kurulacak anonim şirketin, potansiyel vergi kimlik numarası MERSİS sistemin de oluşmaktadır. Bu numara, şirket kuruluşundan sonra kullanılacak vergi numarası olmaktadır. Potansiyel vergi numarası vede noterden alınan belgeler ile birlikte, bir bankadan şirket hesabı açılır vede sermaye en az %25’i hesaba yatırılarak, bloke edilir. Bankadan sermaye blokesi ile ilgili belge alınır. Bloke edilen sermaye tutarı, şirket kuruluş tamamlandıktan sonra, bloke çözülür vede şirket yetkilisi tarafından nakit çekilebilmektedir.

Anonim Şirket Kuruluş Evraklarının Tamamlanması ve Ticaret Siciline Verilmesi İşlemleri

Ticaret odasına, şirket kaydı için verilecek belgeler;

Bankadan alınan sermaye bloke yazısı,
Şirket kaydı başvuru formu 3 adet,
Ticaret odası kayıt beyannamesi, fotoğraflı,
Şirket müdürünün imza beyanı 2 nüsha,
Kurucu hissedarlar bilgi formu,
Rekabet kurulu payı ödemesi . Ticaret odası veznesinden ödenecek,
Noter onaylı şirket ana sözleşmesi, 3 nüsha. Yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 nüsha.

Anonim Şirket Kurulum Aşamaları Nelerdir?

Evraklar tamamlandıktan sonra, ticaret odasına verilmelidir. Bu süreç de ilgili giderler, başvuru esnasında yatırılmalıdır. Şirket kaydı tamamlandıktan sonra, tescil yazısı, sicil tasdiknamesi vede faaliyet belgesi de alınmalıdır. Mart 2018 de yapılan yeni düzenleme ile birlikte, ticaret odası yeni kuruluşlar da, şirketin resmi defterlerini tasdik ettirip, şirket yetkililerine vermektedir. Kayıt onaylandıktan sonra, ticaret odası çalışanları defterlerinizi tasdik edip verecektir. Bunlar;

Damla vergisi defteri,
Ortaklık payı defteri,
Yönetim kurul karar defteri,
Envanter defteri,
Yevmiye defteri,
Defter-i kebir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur, tüm süreçlerin tamamlanmasından sonra, anonim şirketi ticari faaliyetine başlayabilmektedir. Ticari faaliyetleriniz de, kullanacağınız fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, makbuz gibi resmi belgeleri matbaadan bastırabilirsiniz. Eğer ki sizin de anonim şirket nasıl kurulur, yazımız hakkında sorularınız varsa, bize yorum bölümünden ya da sosyal ağlarımızdan sorabilirsiniz. Anonim şirket nasıl kurulur, sayfamızı arkadaşlarınızın da bilgisi olması için onlarla paylaşarak, arkadaşlarınızı da anonim şirket kurulum aşaması yazımızdan haberdar edebilirsiniz.

Bizleri facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamıza gitmek için TIKLA

Soru vede şikayetleriniz için bize yorum bölümünden yazabilirsiniz. Her türlü sorunlarınız için yardımcı olmaya çalışmaktayız.

Dikkatinizi çekebilecek diğer tavsiye bağlantımız; Gebelik Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kardesiz Blog Logo
DMCA.com Protection Status
Copyright © 2014 - 2021 Kardesiz Blog Designed